1 مرداد 1403 5:34 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

فهرست بازارهای هفتگی و دائم

بازار اصلیاسدیه              آدرس: خیابان غدیر

یکشنبه بازار              جنب کارخانه قند