3 اسفند 1402 11:54 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

فهرست بازارهای هفتگی و دائم

بازار اصلیاسدیه              آدرس: خیابان غدیر

یکشنبه بازار              جنب کارخانه قند