10 بهمن 1401 2:15 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

فهرست بازارهای هفتگی و دائم

بازار اصلیاسدیه              آدرس: خیابان غدیر

یکشنبه بازار              جنب کارخانه قند
 

 

تازه ترین اخبار