15 آذر 1401 11:10 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

با دستور شهردار اسدیه، فعال سازی لوازم ورزشی و تفریحی پارک ها سطح شهر ،توسط پرسنل شهرداری انجام گرفت و برای مردم مخصوصا کودکان عزیز شهر اسدیه جهت استفاده آماده است.