1 مرداد 1403 6:36 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

با دستور شهردار اسدیه، فعال سازی لوازم ورزشی و تفریحی پارک ها سطح شهر ،توسط پرسنل شهرداری انجام گرفت و برای مردم مخصوصا کودکان عزیز شهر اسدیه جهت استفاده آماده است.