2 اسفند 1402 1:25 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

با دستور شهردار اسدیه، فعال سازی لوازم ورزشی و تفریحی پارک ها سطح شهر ،توسط پرسنل شهرداری انجام گرفت و برای مردم مخصوصا کودکان عزیز شهر اسدیه جهت استفاده آماده است.