31 تیر 1403 9:51 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

عملیات ساختمانی المان شهدای گمنام اسدیه پس از 6 سال رو به اتمام است