15 آذر 1401 11:56 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

عملیات ساختمانی المان شهدای گمنام اسدیه پس از 6 سال رو به اتمام است