31 تیر 1403 9:13 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

علامه سید محمد فرزان

فرزان در سال ۱۲۷۳ در قریه سیدان بيرجند،در خانداني علوي ديده به جهان گشود فرزان چند زماني در مکتب خانه و سپس در مدرسه معصوميه بيرجند مقدمات را فرا گرفت و چون در سال ۱۲۸۵دبستان شوکتي بيرجند تاسيس شده بود به كلاس سوم راه يافت فرزان قبل از سال ششم به همراه مادر به مكه معظمه مشرف شددر بازگشت در مدرسه معصوميه به تحصيل پرداخت وبه جهت هوش سرشار از همكلاسي هاي خود سبقت گرفت فرزان به مشهد رفت و از محضر اديب نيشابوري و آيت ا… زاده خراساني توشه ها گرفت پس از اين مدت به خدمت وزارت معارف درآمد و راهي سيستان شد تا چراغ دانش را درآن سرزمين بيفروزد فرزان ۱۰ سال در سيستان ماندو مردم قدر شناس او را به وكالت خود در مجلس شوراي ملي انتخاب كردند ليكن حكومت او را نپذيرفت و گويا براي راضي نگه داشتن ايشان و جلب رضايت پيشنهاد ۶۰۰۰۰ تومان به ايشان شده كه فرزان در پاسخ مي گويد پدرم به من قالي بافي ياد داد تا اگر لازم باشد قالي بافي كنم و رشوه نپذيرم.فرزان رياست اداره معارف بوشهر و شاهرود را نيز داشته است فرزان به زبانهاي عربي و انگليسي و بويژه فرانسه تسلط كامل داشت او به شعر و شاعري نيز علاقه وافر داشت و مورد احترام ويژه ادبا و شعرا نيز بود به طوري كه بعد از مرگش مجتي مينوي مي سرايد:

یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگويم وصف آن رشك ملک

فرزان در سال ۱۲۷۳ در قریه سیدان بيرجند،در خانداني علوي ديده به جهان گشود فرزان چند زماني در مکتب خانه و سپس در مدرسه معصوميه بيرجند مقدمات را فرا گرفت و چون در سال ۱۲۸۵دبستان شوکتي بيرجند تاسيس شده بود به كلاس سوم راه يافت فرزان قبل از سال ششم به همراه مادر به مكه معظمه مشرف شددر بازگشت در مدرسه معصوميه به تحصيل پرداخت وبه جهت هوش سرشار از همكلاسي هاي خود سبقت گرفت فرزان به مشهد رفت و از محضر اديب نيشابوري و آيت ا… زاده خراساني توشه ها گرفت پس از اين مدت به خدمت وزارت معارف درآمد و راهي سيستان شد تا چراغ دانش را درآن سرزمين بيفروزد فرزان ۱۰ سال در سيستان ماندو مردم قدر شناس او را به وكالت خود در مجلس شوراي ملي انتخاب كردند ليكن حكومت او را نپذيرفت و گويا براي راضي نگه داشتن ايشان و جلب رضايت پيشنهاد ۶۰۰۰۰ تومان به ايشان شده كه فرزان در پاسخ مي گويد پدرم به من قالي بافي ياد داد تا اگر لازم باشد قالي بافي كنم و رشوه نپذيرم.فرزان رياست اداره معارف بوشهر و شاهرود را نيز داشته است فرزان به زبانهاي عربي و انگليسي و بويژه فرانسه تسلط كامل داشت او به شعر و شاعري نيز علاقه وافر داشت و مورد احترام ويژه ادبا و شعرا نيز بود به طوري كه بعد از مرگش مجتي مينوي مي سرايد:

یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگويم وصف آن رشك ملک