16 خرداد 1402 1:11 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

شناخت ابعاد شخصیتی و تفکر امام خمینی (ره) مساوی شناخت ماهیت اصلی انقلاب اسلامی است.
از مؤلفه های تربیت سیاسی از منظر ایشان آگاهی، خودشناسی، آزادی، استقلال، عدالت می باشد. امام(ره) می فرمایند: مـا مـکـلفـیـم تـا عـلاوه بـر ایـن کـه وضع فعلى را حفظ کنیم ، نگهبان آینده نظام و اسلام بـاشـیـم .