1 مرداد 1403 5:55 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

نشاط اجتماعی آثار فراوانی بر زندگی شهروندان و بر کلیت جامعه دارد که توجه به آنها ، منجر به توسعه اجتماعی خواهد شد. مدیریت
شهری باید در خدمت نشاط اجتماعی باشد. وجود بوستان‌های شهری به عنوان فضاهایی برای گذران اوقات فراغت در فواصل مناسب نسبت
به بخش‌های مسکونی می‌تواند درعلاقه‌مندی مردم به محیط زندگی‌شان تاثیرگذار باشد.