10 فروردین 1402 10:54 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

مسعود صادقی: احترام به مردم شهر اسدیه که در واقع جامعه هدف ما هستند، در اولویت کاری شهرداری است. تکریم ارباب رجوع، احترام کلامی، رفتاری و کاری مورد تاکید تمام بخش های شهرداری می باشد.