15 آذر 1401 11:39 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

مسعود صادقی: احترام به مردم شهر اسدیه که در واقع جامعه هدف ما هستند، در اولویت کاری شهرداری است. تکریم ارباب رجوع، احترام کلامی، رفتاری و کاری مورد تاکید تمام بخش های شهرداری می باشد.