31 تیر 1403 9:30 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی مؤثرتر میان اعضاء در هنگام شرایط بحرانی و اضطراری مقرر گردیده، تصمیم گیری، تقسیم کار، توزیع فعالیت ها و صدور دستورات لازم، توسط شهردار و واحدهای مربوطه انجام پذیرد و مابقی اعضا موظف به اجرای دقیق آن می باشند.

شهردار اسدیه در ادامه افزود: مقرر گردیده با پیش بینی آمادگی و تامین نیروی انسانی کافی، تامین تجهیزات، ماشین آلات و ادوات جانبی و ملزومات مورد نیاز عوامل اجرایی، برای انجام عملیات ویژه، متناسب با شرایط پیش آمده اقدامات لازم از سوی همه اعضای مدیریت بحران صورت پذیرد.