5 مهر 1401 8:01 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

عنوان آدرس تلفن
سینما بهمن بیرجند خیابان منتظری 32222636
سینما فردوسی بیرجند میدان امام خمینی(ره) 32222134