3 خرداد 1401 6:34 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آغاز عملیات زیرسازی خیابانهای مقابل مدارس شهید احمدی روشن و عالیشاه صابری واقع در سایت مسکن مهر پس از جدولگذاری