14 مهر 1401 10:05 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

آغاز عملیات زیرسازی خیابانهای مقابل مدارس شهید احمدی روشن و عالیشاه صابری واقع در سایت مسکن مهر پس از جدولگذاری