14 مهر 1401 11:40 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به گزارش روابط عمومی، در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری، مبلمان پارکی، وسایل بازی و لوازم ورزشی پارک شهدا رنگ آمیزی شدند.