3 خرداد 1401 7:35 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

رفع آب گرفتگی و اصلاح موقت معابر فرعی خیابان کشاورز شهر اسدیه صیح امروز توسط شهرداری اسدیه انجام گردید