2 تیر 1403 7:35 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

سرمايه گذاري به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، لازمه نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعي است. افزايش سرمايه گذاري منجر به افزايش توليد، افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد، افزايش رفاه، افزايش اشتغال و کاهش فقر مي شود. مقوله سرمايه و سرمايه گذاري در فرايند توسعه اقتصادي از اهميت ويژه و بنيادي برخوردار بوده، بر اين اساس با توجه به ضرورت تسهیل روند اداری برای سرمایه گذاری این موضوع مهم نیز بسیار مورد توجه شهرداری اسدیه قرار دارد. پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور ، تفاهم جذب و حضور سرمایه گذار در شهر اسدیه در یکی از بخش های انرژی صورت گرفته است