3 اسفند 1402 12:48 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

سوله طرح پسماند شهرستان درمیان پس از اجرای سقف وارد مرحله دیوارچینی شده که به زودی وارد فاز جدید خواهد شد.