4 خرداد 1401 5:25 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

سوله طرح پسماند شهرستان درمیان پس از اجرای سقف وارد مرحله دیوارچینی شده که به زودی وارد فاز جدید خواهد شد.