5 مهر 1401 9:16 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

سوله طرح پسماند شهرستان درمیان پس از اجرای سقف وارد مرحله دیوارچینی شده که به زودی وارد فاز جدید خواهد شد.