4 خرداد 1403 3:08 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسدیه جلسه دیدار فی مابین صادقی شهردار اسدیه و مهندس عظیمی مدیرعامل کارخانه قنداسدیه(قهستان) برگزار گردید.
در این جلسه به بررسی همکاری های دوجانبه جهت پیشبرد راهکار ها و اهداف بلند مدت برای پیشرفت و آبادانی مجموعه کارخانه قند قهستان و همچنین شهر اسدیه پرداخته شد