5 مهر 1401 8:57 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

دیدار با آقای قیاسی ریاست محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان و ارائه نظرات و راهکارها در خصوص همکاری بیشتر