31 تیر 1403 9:42 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

همه امکانات شهرداری برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن روز جهانی قدس
آماده است.

مسعود صادقی: شهرداری اسدیه به تمام وظایف محوله عمل خواهد کرد تا شاهد راهپیمایی باشکوه و حضور پر شور شهروندان در روز جهانی قدس باشیم. مسائل مربوط به فعالیتهای اجرایی، آماده سازی فضای سبز، جمع آوری نخاله های ساختمانی و یا شستشوی معابر در صورت لزوم برای تامین هموار بودن مسیر برای مردم ضروری است.