4 خرداد 1401 4:16 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

خط کشی خیابانهای سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی امرو با ماشین خط کش انجام شد