2 تیر 1403 7:16 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

خط کشی خیابانهای سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی امرو با ماشین خط کش انجام شد