2 اسفند 1402 6:39 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

خط کشی خیابانهای سطح شهر با همکاری نیروی انتظامی امرو با ماشین خط کش انجام شد