3 خرداد 1401 8:15 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

شهروندان اسدیه دیروز در جشن بزرگ دهه کرامت حضور باشکوهی داشتند و یک بعدازظهر تابستانی را میزبان هنرمندان استان بودند و با شور ونشاط تا آخرین لحظه درجشن حضور داشتند