2 اسفند 1402 8:41 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

شهروندان اسدیه دیروز در جشن بزرگ دهه کرامت حضور باشکوهی داشتند و یک بعدازظهر تابستانی را میزبان هنرمندان استان بودند و با شور ونشاط تا آخرین لحظه درجشن حضور داشتند