10 بهمن 1401 2:07 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

شهرداری به عنوان متولی نگهداری شهر، اقدام به پاکسازی کوچه و خیابانها نموده تا شهر نیز تمیز و آراسته شود. حاشیه خیابان ها، ورودی و خروجی شهر از خاک و نخاله تخلیه می شود و امور نقلیه شهرداری برای این منظور فعالیت مستمر و شبانه روزی دارد. 

مهندس محمدزاده سرپرست شهرداری، پاکسازی شهر، با اولویت جمع آوری زباله و ضایعات ساختمانی را در ادامه دیگر برنامه های در دستور کار عنوان نمود. 

تازه ترین اخبار