3 اسفند 1402 1:29 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

در ادامه برنامه پاکسازی سطح شهر، نخاله های خیابان کشاورز جمع آوری شد