14 مهر 1401 11:43 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در ادامه برنامه پاکسازی سطح شهر، نخاله های خیابان کشاورز جمع آوری شد