4 خرداد 1403 2:59 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

 

صبح امروز درجلسه ای مابین شهرداری های اسدیه طبس مسینا و گزیک و دهیاری های شهرستان درمیان با ناظر مجترم طرح پسماند که در بخشداری شهرستان برگزار شد مقرر گردید برنامه های آموزشی طرح ریزی شوند و پس از گزیک به یازده روستای شهرستان آموزشات لازم در راستای تفکیک زباله ازمبدا و تراکت آموزشی داده شود همچنین برنامه جامع برای جمع آوری زباله توسط ماشین آلات جمع آوری زباله ارائه داده شد