31 تیر 1403 8:51 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

صبح امروز نماینده دهیاران روستای موجود در طرح پسماند با شهردار محترم اسدیه و ناظر طرح پسماند در دفتر شهردار دیدار کردند ، برنامه آموزشی برای روستاها تنطیم شد همچنین مقررشد در تاریخ سه شنبه 96/4/27 جلسه ای در بخشداری مرکزی باحضور کلیه دهیاران جهت نحوه هزینه کرد اعتبار برگزار شود.