14 مهر 1401 10:07 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری: پمپ آب چاهک میدان ابوذر به منظور تعمیر و برطرف کردن مشکل آن توسط نیروهای فضای سبز‌ شهرداری باز شد.