5 مهر 1401 8:42 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

پارکها استقلال ، آزادی ، شهدا ، پارک کانون پرورشی فکری کودکان و پارک کودک توسط شهرداری اسدیه با اعتباری بیش از 160 ملیون تومان به  جدیدترین وسایل بازی استاندارد مجهز شدند