2 اسفند 1402 12:48 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

پارکها استقلال ، آزادی ، شهدا ، پارک کانون پرورشی فکری کودکان و پارک کودک توسط شهرداری اسدیه با اعتباری بیش از 160 ملیون تومان به  جدیدترین وسایل بازی استاندارد مجهز شدند