29 مرداد 1401 10:59 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

بهرامشاه اسلام

وی اهل طبس مسینا بوده و چندين سال امارت سبزوار و مضافات آن را بر عهده داشته است بهرامشاه شاعري خوش ذوق و مورخي عاليقدر بوده است.