10 فروردین 1402 11:06 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

بهرامشاه اسلام

وی اهل طبس مسینا بوده و چندين سال امارت سبزوار و مضافات آن را بر عهده داشته است بهرامشاه شاعري خوش ذوق و مورخي عاليقدر بوده است.