1 مرداد 1403 7:28 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

کلاسهای آموزشی و توجبهی طرح پسماند که درجهت آموزش و آشنایی شهروندان با چرخه بازیافت و چگونگی جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا که یکی از برنامه های اساسی طرح پسماند شهرستان درمیان می باشدچند هفته گذشته درحال برگذاری بوده و امروز در روستای سرو شهرستان درمیان برگزار شده و تصلویر ذیر حاکی از برگذاری کلاسها و حضور شهروندان می باشد.