14 مهر 1401 10:26 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

این کارگاه آموزشی در روزهای 25 ، 26 ، 27 مرداد در هتل سپر بیرجند برگزار گردید ، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاهها و سازمانهای استان و مدیرکل محترم اداره کل روابط عمومی استانداری جناب آقای بهاری و معاون محترم دراین کارگاه حضور داشتن کارشناسان روابط عمومی شهرداری اسدیه در دو کارگاه آموزشی این دوره شرکت کردند