3 مرداد 1403 7:40 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اسدیه، کارگاه آموزشی اطفاء حریق توسط پرسنل آتش نشانی شهرداری برگزار گردید. گفتنی است این دوره آموزشی به منظور حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث مربوط به آتش سوزی و همچنین افزایش آگاهی ها و مهارتهای عمومی پرسنل این دانشکده با کلیات مفاهیم ایمنی و آتش نشانی و فراگیری راهکارهای جلوگیری از توسعه حریق و کنترل آن برگزار شد.