5 مهر 1401 8:45 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرداری اسدیه با حضور مسئولین شهرداری برگزار گردید – آبان  ۹۷