2 اسفند 1402 1:12 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

دومين كارگروه زيباسازي در مورخه 1395/12/2 راس ساعت 9صبح در محل دفتر شهردار با حضور كليه اعضاء برگزار گرديد ، كه در اين جلسه ضمن گزارش عملكرد اولين مصوبات كارگروه زيباسازي در خصوص روند ساخت إلمان هاي نوروزي گزارش مبسوطي ارائه شد ، ضمنا با توجه به دستور جلسه و تبادل نظر اعضاء كارگروه در خصوص جانمايي إلمان هاي نوروزي تصميماتي اتخاذ گرديد .