14 مهر 1401 10:47 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید بصیری پور شهرداری اسدیه        2 مهر 97