15 آذر 1401 10:10 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

شهرداری برای افزایش روحیه ورزش میان شهروندان تلاش کرده و شرایط را برای همه مردم و استفاده از امکانات در اختیار فراهم می کند.