10 فروردین 1402 9:37 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

شهرداری برای افزایش روحیه ورزش میان شهروندان تلاش کرده و شرایط را برای همه مردم و استفاده از امکانات در اختیار فراهم می کند.