4 خرداد 1401 6:27 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

⚫️ بازدید میدانی فرماندار محترم شهرستان درمیان ، بخشدار مرکزی ، شهردار اسدیه و مدیران شهرستان از محل برگزاری مانور امداد و نجات شهر اسدیه