4 خرداد 1403 1:50 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

صبح امروز  جناب آقای مهندس عدل معاونت محترم دفتر امورشهری و شوراهای استان به کارشناسان خدمات شهری و امورمالی آقایان اکبری و بهدانی از طرح پسماند سهرستان درمیان بازدید کردند این بازدید در خصوص تسریع روند عملیات اجرایی ، ساخت و مدیریت سوله شهرستان بود و نکات و راهنمایی های لازم به شهرداری ، ناظر و کارشناسان اجرایی داده شد.