5 مهر 1401 8:21 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

برنامه ریزی و اجرای طرح پسماند شهرستان درمیان یکی از مهمترین پروژه های شهرداری اسدیه

ساخت سوله پردازش زباله طرح جدید و با امکانات استاندارد از اهداف شهرداری اسدیه است که در مرحله ساخت فونداسیون ، پس از آرماتور بندی و بتن ریزی نهایی وارد فاز جدید شد.

تصاویر زیر از بازدید شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان درمیان از پایان عملیات ساخت فونداسیون سوله می باشد.