14 مهر 1401 10:53 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

صبح دیروز شهردار اسدیه از یکشنبه بازار شهر اسدیه بازدید کرد و مسائل و مشکلات یکشنه بازار مورد بررسی قرار گرفت