نوامبر 29, 2021 8:08 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

ظهر امروز شهردار محترم اسدیه به همراه ریاست  و اعضای محترم شورای شهر اسدیه از  مدارس علیشاه صابری و شهید احمدی روشن بازدید کردند و مقرر گردیدمعبر روبروی مدارس آسفالت و جدولگذاری گردد