16 بهمن 1401 6:33 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

مهدي پرمه متصدي امور خدمات شهر به همراه مهندس محمدزاده ضمن بازدید از میادین و معابر شهری جهت جانمايي المانها و آماده سازی شهر برای نوروز 1401 نسبت به بررسي وضعيت سرويس هاي بهداشتي اقدام نمودند.

تازه ترین اخبار