3 اسفند 1402 1:41 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

مهدي پرمه متصدي امور خدمات شهر به همراه مهندس محمدزاده ضمن بازدید از میادین و معابر شهری جهت جانمايي المانها و آماده سازی شهر برای نوروز 1401 نسبت به بررسي وضعيت سرويس هاي بهداشتي اقدام نمودند.