14 مهر 1401 11:42 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

المان زیبای عینک شامل دو عدد تاب و دو عدد سرسره می باشد که توسط اساتید مجرب ساخته شده و در پارک کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان نصب شده است.