3 اسفند 1402 1:28 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

المان زیبای عینک شامل دو عدد تاب و دو عدد سرسره می باشد که توسط اساتید مجرب ساخته شده و در پارک کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان نصب شده است.