نوامبر 29, 2021 8:39 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

المان زیبای عینک شامل دو عدد تاب و دو عدد سرسره می باشد که توسط اساتید مجرب ساخته شده و در پارک کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان نصب شده است.