1 مرداد 1403 5:46 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

مرکز اورژانش اجتماعی 123 و مرکز نسیم وحدت سازمان بهزیستی شهرستان درمیان با حضور ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور ، مدیر کل محترم بهزیستی خراسان جنوبی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در روز پنجشنبه دوم شهریور ماه افتتاح شد.

تاخیر در ارسال مطالب به علت اشکال در سرور بوده است .