1 مرداد 1403 6:05 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه

.

در طراحي مناظر شهري، نگاهي تك بعدي به فضاي سبز و يا ساير عوامل شهري نگاه غلط و بي جوابي خواهد بو د. در واقع براي ارتقاي كيفيت يك منظر شهري بايد كليه عوامل مؤثر در آن را مورد بررسي قرار داد.

اصلاح سیستم روشنایی و محوطه سازی این میدان جزو برنامه های میان مدت شهرداری است.