14 مهر 1401 9:55 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

به منظور جلوگیری از خشک شدن و رشد مجدد درختان، سرزنی و اصلاح شاخه های خشک درختان بلوار مرزداران توسط واحد فضای سبز شهرداری انجام شد.