5 مهر 1401 9:40 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

بازدید مدیرکل دفتر شهری و هیات همراه و فرماندار شهرستان درمیان و اعضا شورای اسلامی شهر اسدیه از مجموعه و بخش های مختلف شهرداری اسدیه.