4 خرداد 1401 4:19 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

اجرای مرحله نهایی طرح آبیاری تحت فشار و جدا سازی کامل آب شرب از آب فضای سبز شهر اسدیه