14 مهر 1401 9:48 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

اجرای مرحله نهایی طرح آبیاری تحت فشار و جدا سازی کامل آب شرب از آب فضای سبز شهر اسدیه