15 آذر 1401 10:52 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

در راستای ارتقا امنیت عبور و مرور شهروندان، عملیات خط کشی محوری معابر شهری به همت واحد خدمات شهری شهرداری انجام شد.