14 مهر 1401 9:58 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

این عملیات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری انجام شد