4 خرداد 1401 4:26 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

این عملیات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری انجام شد