3 اسفند 1402 11:31 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

این عملیات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری انجام شد