2 اسفند 1402 6:51 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

دیوار چینی سوله طرح پسماند به پایان رسید و درب های سوله پس از ساخت ، رنگ کاری و نقاشی نصب شدند تصاویر زیر حاکی از پیشرفت سوله می باشد