14 مهر 1401 9:53 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

دیوار چینی سوله طرح پسماند به پایان رسید و درب های سوله پس از ساخت ، رنگ کاری و نقاشی نصب شدند تصاویر زیر حاکی از پیشرفت سوله می باشد