15 آذر 1401 12:01 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

مسعود صادقي: برای ارتقای سیستم روشنایی پارک استقلال در هنگام شب، حذف فضاهای بی دفاع شهری و توجه به رفاه خانواده ها برای استفاده از اماکن تفریحی، تهیه و نصب برج نوری 9 متری 4 وجهی از سوی شهرداری اسدیه انجام شد.