2 اسفند 1402 2:18 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
شعار 1402

.

مسعود صادقي: برای ارتقای سیستم روشنایی پارک استقلال در هنگام شب، حذف فضاهای بی دفاع شهری و توجه به رفاه خانواده ها برای استفاده از اماکن تفریحی، تهیه و نصب برج نوری 9 متری 4 وجهی از سوی شهرداری اسدیه انجام شد.