5 مهر 1401 8:14 ب.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

 عملیات فاز ۲ آسفالت معابر شهر سربیشه توسط شهرداری اسدیه آغاز گردید .