4 خرداد 1401 4:29 ق.ظ

لوگوی سایت شهرداری اسدیه
رهبری

.

 عملیات فاز ۲ آسفالت معابر شهر سربیشه توسط شهرداری اسدیه آغاز گردید .